Köpvillkor

Generösa Köpvillkor för en trygg affär!

Innehållsförteckning


 • §1. Allmänt
 • §2. Beställning
 • §3. Priser och avgifter
 • §4. Produkter och sortiment
 • §5. Betalning
 • §6. Fullgörande
 • §7. Leverans
 • §8. Ångerrätt och återköp
 • §9. Reklamation och garanti
 • §10. Returer
 • §11. Förbehåll
 • §12. Ansvarsbefrielse
 • §13. Personuppgifter och sekretess
 • §14. Övrigt

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel).  GrandDecor.se (SilentSwede AB, Organisationsnummer: 559076-8387) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://www.granddecor.se/ ("Webbplatsen" nedan)

 

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

 

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.


 

§2. Beställning

 

Hos GrandDecor.se beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. 

 

GrandDecor.se tar emot din beställning när du klickar på knappen "Genomför beställning" i kassan (steg 3 av 3). Genom att klicka på knappen "Genomför beställning" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.

 

När GrandDecor.se har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Beställningsbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde.

 

Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på https://www.granddecor.se/.

När du klickar på knappen "Genomför beställning" sluts detta Avtal.

 

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning 

Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: info@granddecor.se. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

 

Handla tryggt med rätt till avbeställning 

Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: info@granddecor.se. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).


 

§3. Priser och avgifter

 

Priser anges i svenska kronor (SEK) och kan antingen redovisas inklusive eller exklusive mervärdesskatt (moms) genom att besökaren klickar på knappen för momsvisning. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. 

 

Avgift för outhämtad försändelse 

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 400 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

 

Avgift för förbetald returfraktsedel 
Vid nyttjande av förbetald returfraktsedel debiteras en avgift från: 149 kronor inklusive moms.

 

Erbjudanden 

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.


 

§4. Produkter och sortiment

 

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

 

Färgåtergivning på produktbilder 

De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm .


 

§5. Betalning

 

Klarna Checkout

Vi använder Klarna Checkout som gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. Betalningsalternativen som finns att betala genom är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna direkt.

 

Väljer du att ta ditt köp på faktura eller dela upp betalningen kommer du att få faktura på mail från Klarna. Har du några frågor angående din faktura eller delbetalning så kontaktar du Klarna på https://www.klarna.com/se/ eller på 08 - 120 120 10.

 

Kostnader kan tillkomma från tredje part beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Aktuella betalningsmetoder och villkor redovisas i kassan.

 

Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK).


 

§6. Fullgörande

 

GrandDecor.se påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Genomför beställning" i kassan. GrandDecor.se har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.


 

§7. Leverans

 

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. GrandDecor.se skickar beställningar under helgfria vardagar. 

 

Lagerstatusen anger om produkten finns i lager vid beställningstillfället. Generella leveranstider anges nedan, om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus kommer ordern dellevereras. 

 

Fraktkostnad:

GrandDecor.se erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

 

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig GrandDecor.se att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig GrandDecor.se rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

 

Du blir aviserad av UPS om en tid som dom kommer och lämnar ditt paket hemma hos dig. Outhämtade försändelser återsänds till GrandDecor.se, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. UPS är ett spårbartfraktalternativ.

 

Leveransförsening 

Om kunden ingått detta avtal i egenskap av privatperson har kunden alltid rätt att häva avtalet utan kostnad om leveransförseningen är av väsentlig betydelse eller om GrandDecor.se inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående.

 

I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och GrandDecor.se inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och GrandDecor.se insåg eller borde ha insett detta.

 

Transportrisk 

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att GrandDecor.se står transportrisken tills försändelsen har nått dig.


 

§8. Ångerrätt och återköp

 

Ångerrätt 

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela GrandDecor.se och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till GrandDecor.se utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. 

 

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer GrandDecor.se genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att GrandDecor.se mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. 

 

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt 

Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot GrandDecor.se för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av GrandDecor.se i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. GrandDecor.se bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

 

Nivå 1.

 - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:

60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2.

 -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:

70 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3.

 -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:

80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4.

 -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:

90 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5.

 -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:

100 % i värdeminskningsavdrag.

 

Skador på produktemballaget 

I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:

40 % i värdeminskningsavdrag. 

 

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: 

-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel. 

 

Förfarande vid ångerrätt 

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela GrandDecor.se om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

 

Kontaktinformation 

Leveransadress:

GrandDecor (SilentSwede AB)

Löparevägen 4 
294 39 Sölvesborg

E-post: info@granddecor.se 

 

Fakturaadress:

GrandDecor (SilentSwede AB)

Lekvallsvägen 4

294 39 Sölvesborg

E-post: info@granddecor.se 

 

 

365 dagars öppet köp 

Öppet köp erbjuds i 365 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper GrandDecor.se produkter till det värde som du betalt för produkterna. Kunden står själv för fraktkostnader (tur&retur). Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av GrandDecor.se. 

 

Följande villkor gäller för öppet köp: 

-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. -Eventuell montering av produkten skall inte ha skett. -Originalförpackningen skall vara i oskadat skick. 

 

Nyttjande av Öppet köp 

För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@granddecor.se.

 

365 dagars bytesrätt 

Du har rätt att byta produkt under 365 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos GrandDecor.se. Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst återköps ej i samband med utövande av bytesrätten. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till GrandDecor.se. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos GrandDecor.se. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten. 

 

Följande villkor gäller vid byte: 

-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. -Eventuell montering av produkten skall inte ha skett. -Originalförpackningen skall vara i oskadat skick. 

 

Nyttjande av bytesrätten 

För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: info@granddecor.se.

 

Retur av produkter 

Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.


 

§9. Reklamation och garanti

 

Reklamationsrätt 

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan)

En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och GrandDecor.se eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

 

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. GrandDecor.se rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av GrandDecor.se. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall GrandDecor.se skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt. 

 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden 

E-post: info@granddecor.se

 

Reklamationsvillkor för Näringsidkare 

Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och GrandDecor.se eller på annat sätt uppvisar fel som GrandDecor.se ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på SilentSwede ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, GrandDecor.se ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 1825 dagar från leverans genom att kontakta GrandDecor.se via e-post på info@granddecor.se.

 

Särskilda villkor för näringsidkare: 

-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats. -Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats. -Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick. 

 

Handla tryggt med garanti 

Alla produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor. 

 

Retur vid reklamation eller garantiärende 

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.


 

§10. Returer

 

Vid retur av produkter eller material till GrandDecor.se skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. GrandDecor.se rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till GrandDecor.se bär du som kund också ansvaret för skadan. 

 

Vid återsändande av produkter till GrandDecor.se är du ansvarig för att produkterna når GrandDecor.se i oskadat skick. GrandDecor.se rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

 

Returadress: 

GrandDecor.se (SilentSwede AB)
Löparevägen 4 

29439 Sölvesborg

Sverige 

 

Retur

Du som kund ansvarar för postgången vid returer och även om varan skadas vid retur. Du kan själv välja att återsända varorna med vilket fraktbolag du vill. Vi rekommenderar dock att försändelser returneras på ett spårbart sätt.

 

Det går även bra att köpa en förbetald returfraktsedel med DHL på vår hemsida, klicka här. När vi mottagit en godkänd betalning kommer vi att maila över returfraktsedeln till dig. Skriv ut den, sätt på paketet och gå till närmaste DHL Servicepoint ombud. Glöm inte att spara den skriftliga bekräftelsen på att du lämnat in ditt paket. 

 

Du kan också maila oss och förklara att du vill returnera och att du vill ha en returfraktsedel, vi mailar då tillbaka en sådan till dig och drar sedan av kostnaden på varuvärdet.

 

Har du inte möjlighet att skriva ut returfraktsedeln kan vi skicka den till dig med post. Hör av dig eller skriv detta i meddelandefältet när du beställer en returfraktsedel.

 

SilentSwede AB står för transportrisken vid retur med förbetald returfraktsedel.

 

Här kan du läsa mer om våra enkla returer & byten.

 

Återbetalningar

 

GrandDecor.se återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.


 

§11. Förbehåll

 

Återtagandeförbehåll 

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av GrandDecor.se.

 

Hävningsförbehåll 

GrandDecor.se förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GrandDecor.se.

 

Ändringsförbehåll 

GrandDecor.se förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan GrandDecor.se och kund.

 

Ansvarsförbehåll 

GrandDecor.se skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, GrandDecor.se verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


 

§12. Ansvarsbefrielse

 

Force Majeure 

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför GrandDecor.se kontroll och som GrandDecor.se inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall GrandDecor.se ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall GrandDecor.se ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

 

Externa länkar 

GrandDecor.se ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.granddecor.se/.

 

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder 

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där GrandDecor.se inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har GrandDecor.se rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GrandDecor.se.

 

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar 

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har GrandDecor.se rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GrandDecor.se.

Reservation för leveransförsening utanför GrandDecors kontroll. 

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför GrandDecor.se kontroll, skall inte GrandDecor.se anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GrandDecor.se såvida inte annat särskilt avtalats mellan GrandDecor.se och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.


 

§13. Personuppgifter och sekretess

 

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till GrandDecor kommer att lagras och behandlas i digitalt format. GrandDecor ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av GrandDecor för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet. 


Personuppgiftsansvarig: 
GrandDecor (SilentSwede AB Org. 559076-8387) 
Löparevägen 4
29439 Sölvesborg


Kunduppgifter som lagras: 
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Organisationsnummer 
-Köphistorik hos GrandDecor 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 


Registerutdrag: 
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.


Avregistering av kunduppgifter: 
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos GrandDecor raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att GrandDecor skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.


 

§14. Övrigt

 

Polisanmälan 

GrandDecor polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

 

Diskrepans mellan olika publikationer 

Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

 

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan GrandDecor.se uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

 

Informationens syfte 

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. SilentSwede AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

 

Cookies 

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

 

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

 

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

 

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

 

Tvist 

Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Blekinge tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer GrandDecor.se följa nämndens beslut.